หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 236

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 236
  3. Instructors:
    • ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
สังคีตนิยม : ณรุทธ์ สุทธจิตต์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ML160 .ณ47 2554 พร้อมให้บริการ
ดนตรีคลาสสิก : ณัชชา โสคติยานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ML100 .ณ617 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีดนตรี / ณัชชา โสคติยานุรักษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books MUSI MT 2012 628623 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีดนตรี / ณัชชา พันธุ์เจริญ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MUSI MT 2015 663235 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีดนตรี / ณัชชา โสคติยานุรักษ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books MT6.ณ62 ท45 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Audio in media / Alten, Stanley R. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TK7881.4 .A5 2008 พร้อมให้บริการ
Music in film and video productions / Carlin, Dan. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4332 1991 ยืมออก 18/05/2023
Popular music : Brabazon, Tara. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books ML3470 .B73 2012 พร้อมให้บริการ
Producing great sound for film and video / Rose, Jay. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TK7881.4 .R67 2008 พร้อมให้บริการ
Music in video production / Soifer, Rosanne. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4333 ยืมออก 18/05/2023
The world of music / Willoughby, David. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books MT6.W533 W7 2003 พร้อมให้บริการ
การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.55 .ก643 ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
More than acting / ตรีดาว อภัยวงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN2078.ท9 ต46 พร้อมให้บริการ
ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ และละคร / บรรจง โกศัลวัฒน์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1584 .บ44 2545 พร้อมให้บริการ
ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม่) / สดใส พันธุมโกมล. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1861 .ส39 ฉ.7 พร้อมให้บริการ
ศิลปะการแสดงในสังคมปัจจุบัน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1584 .ศ64 พร้อมให้บริการ
Film and television acting : Bernard, Ian J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5536 1998 ยืมออก 18/05/2023
Movie acting, the film reader / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995.9.A26 M68 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305