หนังสือสำรองของวส 239

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 239
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
    • กุลนารี เสือโรจน์
    • นฤมล ปิ่นโต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ / ภัทธีรา สารากรบริรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2014 629887 พร้อมให้บริการ
การประกาศในงานสื่อสารมวลชน : วันชัย ธนะวังน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.8.ป4 ว6 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการเป็นพิธีกรที่ดี / มัลลิกา คณานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1590.พ6 ม64 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455