หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHS 360

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: HS 360
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20 = Mirror of the 20th century Europe / Mirror of the 20th century Europe / สัญชัย สุวังบุตร. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D424 .ส622 2555 พร้อมให้บริการ
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20 = Mirror of the 20th century Europe / Mirror of the 20th century Europe / สัญชัย สุวังบุตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
D424 .ส622 2555 ยืมออก 11/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544