หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ HS 360

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: HS 360
  3. Instructors:
    • ศุภวิทย์ ถาวรบุตร (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20 = สัญชัย สุวังบุตร. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D424 .ส622 2555 พร้อมให้บริการ
ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20 = สัญชัย สุวังบุตร. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D424 .ส622 2555 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305