หนังสือสำรองของวส 231

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 231
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PN 2013 626129 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.7 .อ44 2553 พร้อมให้บริการ
Handbook of broadcasting; Abbot, Waldo. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/57044 ยืมออก 18/05/2023
Professional radio writing. Crews, Albert R. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/3372 ยืมออก 18/05/2023
Screen writing and production techniques; Curran, Charles W., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank PN1992.7 .C8 Withdrawn
Television and radio writing. Field, Stanley. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/72288 ยืมออก 18/05/2023
How to speak and write for radio; Keith, Alice. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7836 ยืมออก 18/05/2023
Television acting and directing ; Kingson, Walter Krulevitch, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank PN1992.8.A3 K5 Withdrawn
Writing television and radio programs Willis, Edgar E. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/5076 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455