หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 231

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 231
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PN1992.7 .อ44 2556 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.7 .อ44 2553 พร้อมให้บริการ
Handbook of broadcasting; the fundamentals of radio and television, Abbot, Waldo. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/57044 พร้อมให้บริการ
Professional radio writing. Crews, Albert R. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/3372 ยืมออก 18/05/2023
Television and radio writing. Field, Stanley. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/72288 พร้อมให้บริการ
How to speak and write for radio; a manual of broadcasting Keith, Alice. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7836 พร้อมให้บริการ
Writing television and radio programs Willis, Edgar E. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/5076 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544