หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 250

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 250
  3. Instructors:
    • ประไพพิศ มุทิตาเจริญ(อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Public relations : Wilcox, Dennis L. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books SOCY HM 2015 651600 พร้อมให้บริการ
Public relations : Wilcox, Dennis L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .W4 2006 ยืมออก 04/03/2019
การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ = วิรัช ลภิรัตนกุล. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .ว624 2553 ยืมออก 28/02/2019
Public relations : Marconi, Joe. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM1221 .M366 C. 2 พร้อมให้บริการ
Exploring public relations / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1221 .E97 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305