หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 251

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 251
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรรษา รอดอาตม์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
กลยุทธ์การเขียนในงานประชาสัมพันธ์ / พรรษา รอดอาตม์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .พ445 2559 พร้อมให้บริการ
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ = Public relations writing : เอกสารการสอนชุดวิชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .ก642 2555 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ = Public relations writing : เอกสารการสอนชุดวิชา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .ก642 2555 ล. 2 พร้อมให้บริการ
Public relations writing : the essentials of style and format / Bivins, Thomas H. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .B493 2008 พร้อมให้บริการ
Public relations writing : form & style / Newsom, Doug. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .N42 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544