หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 251

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 251
  3. Instructors:
    • พรรษา รอดอาตม์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
กลยุทธ์การเขียนในงานประชาสัมพันธ์ / พรรษา รอดอาตม์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .พ445 2559 พร้อมให้บริการ
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMM HF 2012 662052 พร้อมให้บริการ
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMM HF 2012 662078 พร้อมให้บริการ
Public relations writing : Bivins, Thomas H. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .B493 2008 พร้อมให้บริการ
Public relations writing : Newsom, Doug. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .N42 2011 พร้อมให้บริการ
Public relations : Wilcox, Dennis L. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM263 .W55 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305