หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 260

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 260
  3. Instructors:
    • แอนนา จุมพลเสถียร (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Advertising & IMC : Moriarty, Sandra E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 665056 ยืมออก 25/02/2019
Essentials of contemporary advertising / Arens, William F. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5821 .A74 2009 พร้อมให้บริการ
Contemporary advertising / Arens, William F. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5721 .B59 2008 พร้อมให้บริการ
Kleppner's advertising procedure / Lane, W. Ronald, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5823 .K5 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305