หนังสือสำรองของวส 270

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 270
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปัทมา สุวรรณภักดี
    • วารี ฉัตรอุดมผล
    • อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ธ74 2558 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books COMMD PN 2001 666680 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั่งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.ท9 จ57 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ตำนานโรงหนัง / ธนาทิพ ฉัตรภูติ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.ท9 ธ36 ฉ. 6 ยืมออก 31/01/2017
Film art : Bordwell, David. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995 .B6 2008 C. 2 ยืมออก 31/08/2019
Film production management : Cleve, Bastian. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 C54 2018 พร้อมให้บริการ
The Hollywood studio system : Gomery, Douglas. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.U6 G66 2008 ยืมออก 31/08/2019
Film production technique : Mamer, Bruce, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 M34 2009 พร้อมให้บริการ
Film history : Thompson, Kristin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1993.5.A1 T45 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455