หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 270

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 270
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปัทมา สุวรรณภักดี
    • วารี ฉัตรอุดมผล
    • อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ธุรกิจสื่อสารมวลชน / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ธ74 2558 ยืมออก 31/05/2022
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PN1993.5.ท9 จ57 2544 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั่งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.ท9 จ57 ฉ. 8 ยืมออก 31/05/2022
ตำนานโรงหนัง / ธนาทิพ ฉัตรภูติ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.ท9 ธ36 ฉ. 6 ยืมออก 31/01/2017
Film art : an introduction / an introduction / Bordwell, David. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995 .B6 2008 C. 2 ยืมออก 31/08/2022
Film production management : how to budget, organize, and successfully shoot your film / Cleve, Bastian. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 C54 2018 พร้อมให้บริการ
The Hollywood studio system : a history / Gomery, Douglas. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.U6 G66 2008 ยืมออก 31/08/2022
Film production technique : creating the accomplished image / Mamer, Bruce, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 M34 2009 พร้อมให้บริการ
Film history : an introduction / Thompson, Kristin, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.A1 T45 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544