หนังสือสำรองของวส 270

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 270
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย (อาจารย์)
    • อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
    • อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั่งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.ท9 จ57 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ตำนานโรงหนัง / ธนาทิพ ฉัตรภูติ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.ท9 ธ36 ฉ. 6 ยืมออก 31/01/2017
Film history : Thompson, Kristin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1993.5.A1 T45 2003 พร้อมให้บริการ
การเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ / กฤษดา เกิดดี, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.6 .ก45 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ : กฤษดา เกิดดี, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.ส5 ก45 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
นิยายวิทยาศาสตร์ : ชัยวัฒน์ คุประตกุล, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.น53 ช64 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ย้อนรอยหนังฝรั่ง : ไพบูลย์ แพงเงิน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1993.5.ส5 พ93 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Film : Phillips, William H., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1994.5 .P49 2009 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455