หนังสือสำรองของวส 272

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 272
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย (อาจารย์)
    • อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
นายซีอุย แซ่อึ้ง / บรรจง โกศัลวัฒน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1996 .บ45 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
เขียนบทหนัง ซัดคนดูให้อยู่หมัด / ธิดา ผลิตผลการพิมพ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1996 .ธ636 2556 พร้อมให้บริการ
เสกฝัน ปั้นหนัง : รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1996 .ร625 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
จุดไฟฝัน วันเขียนบท / กิตติกร เลียวศิริกุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1996 .ก63 ยืมออก 26/02/2019
นางนาก : วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1997.น62 2542 ว65 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
Writing for the screen : Batty, Craig. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1996 .B388 พร้อมให้บริการ
Writing for film : Bowden, Darsie. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1996 .B69 C. 2 พร้อมให้บริการ
Scriptwriting for the screen / Moritz, Charlie, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1996 .M67 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455