หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 301(วส 220)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 301(วส 220)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิกานดา พรสกุลวานิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ปฏิบัติการข่าวสารในสงครามก่อความไม่สงบ = Information operations in insurgency warfare / Information operations in insurgency warfare / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books DOC 2010 638589 พร้อมให้บริการ
สงครามสื่ออาหรับกับสื่อตะวันตก : อัลจาซีร่า โทรทัศน์อาหรับท้าทายโลก / อัลจาซีร่า โทรทัศน์อาหรับท้าทายโลก / สุรินทร์ หิรัญบูรณะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.92.อ64 ส74 พร้อมให้บริการ
การสื่อสาร มติมหาชน และการเมือง / เสถียร เชยประทับ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.ม362 ส83 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารและการตลาดการเมือง / เสถียร เชยประทับ. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books JA85.2.ส5 ส726 2554 พร้อมให้บริการ
Researching the public opinion environment : theories and methods / theories and methods / Ferguson, Sherry Devereaux. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1236 .F47 พร้อมให้บริการ
Public opinion and propaganda. Doob, Leonard William, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM261 .D6 ยืมออก 31/08/2022
Public opinion / Lippmann, Walter, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1236 .L57 1947 พร้อมให้บริการ
Public opinion. Lippmann, Walter, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM261 .L5 1949 พร้อมให้บริการ
Persuasion : theory and research / theory and research / O'Keefe, Daniel J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF637.P4 O54 2016 พร้อมให้บริการ
Attitudes and persuasion : classic and contemporary approaches. Petty, Richard E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF323.C5 P44 พร้อมให้บริการ
Setting the agenda : the mass media and public opinion / the mass media and public opinion / McCombs, Maxwell E. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.P83 M38 2014 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544