หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 301(วส 220)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 301(วส 220)
  3. Instructors:
    • วิกานดา พรสกุลวานิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ปฏิบัติการข่าวสารในสงครามก่อความไม่สงบ = Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books DOC 2010 638589 พร้อมให้บริการ
สงครามสื่ออาหรับกับสื่อตะวันตก : สุรินทร์ หิรัญบูรณะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.92.อ64 ส74 พร้อมให้บริการ
การสื่อสาร มติมหาชน และการเมือง / เสถียร เชยประทับ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.ม362 ส83 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารและการตลาดการเมือง / เสถียร เชยประทับ. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books JA85.2.ส5 ส726 2554 พร้อมให้บริการ
Researching the public opinion environment : Ferguson, Sherry Devereaux. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1236 .F47 พร้อมให้บริการ
Public opinion and propaganda. Doob, Leonard William, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM261 .D6 พร้อมให้บริการ
Public opinion / Lippmann, Walter, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOCY HM 1947 662695 พร้อมให้บริการ
Public opinion. Lippmann, Walter, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM261 .L5 1949 พร้อมให้บริการ
Persuasion : O'Keefe, Daniel J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PSYC BF 2016 650071 พร้อมให้บริการ
Attitudes and persuasion : Petty, Richard E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF323.C5 P44 พร้อมให้บริการ
Setting the agenda : McCombs, Maxwell E. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2014 637303 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305