หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 301(วส 220)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 301(วส 220)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิกานดา พรสกุลวานิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ปฏิบัติการข่าวสารในสงครามก่อความไม่สงบ = Information operations in insurgency warfare / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books DOC 2010 638589 พร้อมให้บริการ
สงครามสื่ออาหรับกับสื่อตะวันตก : อัลจาซีร่า โทรทัศน์อาหรับท้าทายโลก / สุรินทร์ หิรัญบูรณะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.92.อ64 ส74 พร้อมให้บริการ
การสื่อสาร มติมหาชน และการเมือง / เสถียร เชยประทับ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.ม362 ส83 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารและการตลาดการเมือง / เสถียร เชยประทับ. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books JA85.2.ส5 ส726 2554 พร้อมให้บริการ
Researching the public opinion environment : theories and methods / theories and methods / Ferguson, Sherry Devereaux. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1236 .F47 ยืมออก 30/11/2020
Public opinion and propaganda. Doob, Leonard William, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM261 .D6 ยืมออก 31/01/2021
Public opinion / Lippmann, Walter, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOCY HM 1947 662695 พร้อมให้บริการ
Public opinion. Lippmann, Walter, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM261 .L5 1949 พร้อมให้บริการ
Persuasion : theory and research / O'Keefe, Daniel J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PSYC BF 2016 650071 พร้อมให้บริการ
Attitudes and persuasion : classic and contemporary approaches. Petty, Richard E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF323.C5 P44 พร้อมให้บริการ
Setting the agenda : the mass media and public opinion / McCombs, Maxwell E. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.P83 M38 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544