หนังสือสำรองของวส 273

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 273
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปัทมา สุวรรณภักดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The technique of the professional make-up artist for film, television, and stage / Kehoe, Vincent Jeffri-Roux, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5618 ยืมออก 18/05/2023
Costume and make-up. Holt, Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN2067 .H65 พร้อมให้บริการ
Production safety for film, television and video / Small, Robin Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/100905 ยืมออก 18/05/2023
คู่มือแต่งหน้าของบ๊อบบี บราวน์ / บราวน์, บ๊อบบี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP983 .บ435 2554 พร้อมให้บริการ
The film studio : Goldsmith, Ben, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.A1 G65 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455