หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 280

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 280
  3. Instructors:
    • วารี ฉัตรอุดมผล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
องค์ประกอบของศิลปะ = ชลูด นิ่มเสมอ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7430 .ช4 2553 พร้อมให้บริการ
องค์ประกอบของศิลปะ = ชลูด นิ่มเสมอ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ART N 2014 647021 ยืมออก 31/08/2019
Graphic design principles : ปาพจน์ หนุนภักดี. Book Pridi Banomyong Library
Periodical Stacks
General Books NC845 .ป632 2555 พร้อมให้บริการ
Graphic design principles : ปาพจน์ หนุนภักดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ART NC 2010 556642 ยืมออก 23/02/2019
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตงานโฆษณา = สกนธ์ ภู่งามดี, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5823 .ส234 2554 พร้อมให้บริการ
การออกแบบสิ่งพิมพ์ = อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z246 .อ64 ฉ. 5 ยืมออก 22/02/2019
Seeing is believing : Berger, Arthur Asa, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P93.5 .B47 2012 พร้อมให้บริการ
Design basics / Lauer, David A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK1510 .L38 1990 พร้อมให้บริการ
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ = เฟอร์กูสัน, จอร์จ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ART N 2013 625681 พร้อมให้บริการ
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์ / เฟอร์กูสัน, จอร์จ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N8010 .ฟ68 2549 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะสมัยใหม่ : คอตติงตัน, เดวิด. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ART N 2015 666113 พร้อมให้บริการ
ศิลปะสมัยใหม่ : คอตติงตัน, เดวิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N6490 .ค533 2554 ยืมออก 22/02/2019
อัตลักษณ์ไทย : ประชา สุวีรานนท์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ป38526 2554ก พร้อมให้บริการ
อัตลักษณ์ไทย : ประชา สุวีรานนท์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ป38526 2558 ยืมออก 26/02/2019
ดีไซน์ + คัลเจอร์ = ประชา สุวีรานนท์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ART NK 2012 621870 พร้อมให้บริการ
ดีไซน์ + คัลเจอร์. ประชา สุวีรานนท์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NK1510 .ป46 2554 ล. 3 พร้อมให้บริการ
ศิลปะในประเทศไทย / สุภัทรดิศ ดิศกุล, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books N7321 .ส7 2546 พร้อมให้บริการ
เจดีย์ : สันติ เล็กสุขุม, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA4875 .ส64 2552 Withdraw Processing
The photographer's eye : Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .F7416 2007 ยืมออก 27/02/2019
Perception and imaging : Zakia, Richard D. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR179 .Z34 2007 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305