หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 281

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 281
  3. Instructors:
    • กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The photographer's eye : Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR267 .F7416 2007 ยืมออก 27/02/2019
Ultimate field guide to photography / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR146 .U485 2009 ยืมออก 27/02/2019
The photographer's mind : Freeman, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR183 .F74 2010 ยืมออก 27/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305