หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 282

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 282
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Photojournalism : the professionals' approach / Kobre, Kenneth, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR820 .K75 2000 พร้อมให้บริการ
Photography : a critical introduction / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR145 .P48 2015 พร้อมให้บริการ
Photography : the key concepts / Bate, David, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR146 .B33 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544