หนังสือสำรองของวส 282

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 282
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Photojournalism : Kobre, Kenneth, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TR820 .K75 2000 พร้อมให้บริการ
Photography : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PHOTO TR 2015 664759 พร้อมให้บริการ
Photography : Bate, David, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TR146 .B33 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455