หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 283

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 283
  3. Instructors:
    • กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
An Introduction to visual theory and practice in the digital age / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TK6680.5 .I587 2011 พร้อมให้บริการ
Multimedia foundations : Costello, Vic. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books QA76.575.C665 2017 พร้อมให้บริการ
Exploring multimedia for designers / Villalobos, Ray. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA76.575 .V55 พร้อมให้บริการ
Production for print / Gatter, Mark. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z253.53 .G38 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305