หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 300

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 300
  3. Instructors:
    • พยุรี ชาญณรงค์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Mass communication theory : Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2012 ยืมออก 31/01/2019
The dynamics of mass communication : Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 ยืมออก 31/01/2019
Mass communications : Lorimer, Rowland, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/3986 ยืมออก 18/05/2023
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2010 ยืมออก 28/12/2018
The Media book / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M3768 พร้อมให้บริการ
Communication theories : Miller, Katherine, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M55 2005 พร้อมให้บริการ
Mass media in a changing world : Rodman, George R., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .R597 2012 พร้อมให้บริการ
Communication and human behavior / Ruben, Brent D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .R79 1992 พร้อมให้บริการ
The media of mass communication : Vivian, John. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .V54 2012 พร้อมให้บริการ
Theories of Human Communication / Littlejohn, Stephen W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .L5 2017 พร้อมให้บริการ
Mass communications and American empire Schiller, Herbert I., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.8 .S3 C. 2 พร้อมให้บริการ
สื่อสารมวลชน : กาญจนา แก้วเทพ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMMD P 2013 654803 ยืมออก 31/01/2019
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 ฉ. 9 ยืมออก 31/01/2019
การสื่อสารมวลชน : สมควร กวียะ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ส38 2547 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
A first look at communication theory / Griffin, Emory A., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .G725 2015 ยืมออก 17/12/2018
ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน = แมคเควล, เดนิส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ม76 ฉ.6 ยืมออก 30/10/2017
Organizational communication : Miller, Katherine, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.3 .M55 2006 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305