หนังสือสำรองของวส 300

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 300
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พยุรี ชาญณรงค์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass communication theory : Baran, Stanley J. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .B285 2012 ยืมออก 31/08/2019
The dynamics of mass communication : Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 ยืมออก 31/08/2019
Mass communications : Lorimer, Rowland, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/3986 ยืมออก 18/05/2023
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2010 ยืมออก 09/03/2019
The Media book / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M3768 พร้อมให้บริการ
Communication theories : Miller, Katherine, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M55 2005 พร้อมให้บริการ
Mass media in a changing world : Rodman, George R., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .R597 2012 ยืมออก 31/08/2019
Communication and human behavior / Ruben, Brent D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .R79 1992 พร้อมให้บริการ
The media of mass communication : Vivian, John. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .V54 2012 พร้อมให้บริการ
Theories of Human Communication / Littlejohn, Stephen W. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .L5 2017 ยืมออก 31/08/2019
Mass communications and American empire Schiller, Herbert I., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.8 .S3 C. 2 พร้อมให้บริการ
สื่อสารมวลชน : กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2013 654803 ยืมออก 31/08/2019
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ส622 2550 ฉ. 9 ยืมออก 31/08/2019
การสื่อสารมวลชน : สมควร กวียะ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .ส38 2547 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
A first look at communication theory / Griffin, Emory A., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .G725 2015 ยืมออก 03/03/2019
ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน = แมคเควล, เดนิส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P90 .ม76 ฉ.6 ยืมออก 30/10/2017
Organizational communication : Miller, Katherine, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.3 .M55 2006 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455