หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ร 321

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 321
  3. Instructors:
    • เกษียร เตชะพีระ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
แผนชิงชาติไทย : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 2550 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 2550 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS585 .ท625 2548 พร้อมให้บริการ
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS585 .ท625 2548 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS586 .ส427 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS586 .ส427 ฉ. 2 ยืมออก 17/02/2019
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ส73 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ส73 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
เมืองไทยสองเสี่ยง? : Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ม823 2554 พร้อมให้บริการ
เมืองไทยสองเสี่ยง? : Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ม823 2554 พร้อมให้บริการ
นิธิ เอียวศรีวงศ์ อ่านการเมืองไทย. นิธิ เอียวศรีวงศ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .น648 2553 ล. 3 พร้อมให้บริการ
สงครามระหว่างสี. เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ก9923 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
สงครามระหว่างสี. เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ก9923 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
สงครามระหว่างสี. เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ก9923 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
สงครามระหว่างสี. เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ก9923 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ทางแพร่งและพงหนาม : เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ก992 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
สองนคราประชาธิปไตย : เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745.ก1 อ75 2546 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
สองนัคราประชาธิปไตย : เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745.ก1 อ75 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
สองนัคราประชาธิปไตย : เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745.ก1 อ75 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ / เสน่ห์ จามริก, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1742 .ส66 2540 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
หลากมิติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT2130 .ห46 พร้อมให้บริการ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : ประจักษ์ ก้องกีรติ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books LB3610 .ป4414 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : ประจักษ์ ก้องกีรติ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books LB3610 .ป4414 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : ประจักษ์ ก้องกีรติ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books LB3610 .ป4414 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305