หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของร 321

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 321
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • เกษียร เตชะพีระ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แผนชิงชาติไทย : ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500) / ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500) / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 2550 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
แผนชิงชาติไทย : ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500) / ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2491-2500) / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS583 .ส673 2550 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS585 .ท625 2548 พร้อมให้บริการ
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS585 .ท625 2548 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา / รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา / สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
DS586 .ส427 ฉ. 7 ยืมออก 03/02/2022
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา / รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา / สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
DS586 .ส427 ฉ. 2 ยืมออก 17/02/2022
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ส73 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1745 .ส73 ฉ. 9 ยืมออก 23/02/2022
เมืองไทยสองเสี่ยง? : สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกวิกฤติการเมืองไทย / สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกวิกฤติการเมืองไทย / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ม823 2554 พร้อมให้บริการ
เมืองไทยสองเสี่ยง? : สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกวิกฤติการเมืองไทย / สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกวิกฤติการเมืองไทย / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ม823 2554 พร้อมให้บริการ
นิธิ เอียวศรีวงศ์ อ่านการเมืองไทย. [เล่ม] 3, การเมืองของเสื้อแดง. นิธิ เอียวศรีวงศ์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .น648 2553 ล. 3 พร้อมให้บริการ
สงครามระหว่างสี. [เล่ม 2], ในคืนวันอันมืดมิด / เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ก9923 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
สงครามระหว่างสี. [เล่ม 2], ในคืนวันอันมืดมิด / เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ก9923 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
สงครามระหว่างสี. [เล่ม] 1, ก่อนถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับ / เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ก9923 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
สงครามระหว่างสี. [เล่ม] 1, ก่อนถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับ / เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ก9923 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ทางแพร่งและพงหนาม : ทางผ่านสู่ประชาธิปไตยไทย / ทางผ่านสู่ประชาธิปไตยไทย / เกษียร เตชะพีระ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745 .ก992 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
สองนคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745.ก1 อ75 2546 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
สองนัคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745.ก1 อ75 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
สองนัคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1745.ก1 อ75 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ / เสน่ห์ จามริก, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books JQ1742 .ส66 2540 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
หลากมิติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT2130 .ห46 ยืมออก 03/02/2022
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
LB3610 .ป4414 ฉ. 5 ยืมออก 03/02/2022
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books LB3610 .ป4414 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books LB3610 .ป4414 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544