หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 306

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 306
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พีรยุทธ โอรพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The hidden dimension. Hall, Edward Twitchell, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF469 .H3 พร้อมให้บริการ
Communicating with strangers : an approach to intercultural communication / Gudykunst, William B. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HM1211 .G839 2003 พร้อมให้บริการ
Becoming intercultural : an integrative theory of communication and cross-cultural adaptation / an integrative theory of communication and cross-cultural adaptation / Kim, Young Yun. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1211 .K55 ยืมออก 04/01/2022
Cultures and organizations : software of the mind / Hofstede, Geert H., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HM258 .H58 2005 พร้อมให้บริการ
Beyond culture / Hall, Edward Twitchell, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM1211 .H355 พร้อมให้บริการ
Intercultural competence : interpersonal communication across cultures / Lustig, Myron W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM258 .L87 2009 พร้อมให้บริการ
Intercultural communication in contexts / Martin, Judith N. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1211 .M37 2013 พร้อมให้บริการ
Constructing co-cultural theory : an explication of culture, power, and communication / Orbe, Mark P., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4032 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544