หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 306

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 306
  3. Instructors:
    • พีรยุทธ โอรพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The hidden dimension. Hall, Edward Twitchell, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF469 .H3 พร้อมให้บริการ
Communicating with strangers : Gudykunst, William B. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HM1211 .G839 2003 พร้อมให้บริการ
Becoming intercultural : Kim, Young Yun. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1211 .K55 พร้อมให้บริการ
Cultures and organizations : Hofstede, Geert H., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HM258 .H58 2005 พร้อมให้บริการ
Beyond culture / Hall, Edward Twitchell, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM1211 .H355 พร้อมให้บริการ
Intercultural competence : Lustig, Myron W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM258 .L87 2009 พร้อมให้บริการ
Intercultural communication in contexts / Martin, Judith N. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1211 .M37 2013 พร้อมให้บริการ
Constructing co-cultural theory : Orbe, Mark P., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4032 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305