หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของรม.667

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  3. รหัสรายวิชา: รม.667
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เมื่อฉันไม่มีขน ฉันจึงเป็นศิลปะ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N7572 .ธ375 2557 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544