หนังสือสำรองของIR 638

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  3. รหัสรายวิชา: IR 638
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประภัสสร์ เทพชาตรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
International relations in Southeast Asia : Weatherbee, Donald E., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .W396 ยืมออก 07/03/2019
ASEAN emerging global and regional player? : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HC441 .T83 2014 พร้อมให้บริการ
ASEAN's post-2015 vision : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS520.3 .T83 2016 พร้อมให้บริการ
Security communities / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JX1391 .S425 พร้อมให้บริการ
ASEAN beyond the regional crisis : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC441 .A824 พร้อมให้บริการ
Southeast Asian perspectives on security / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books UA853.S65 S68 พร้อมให้บริการ
The grand chessboard : Brzezinski, Zbigniew, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books E840 .B785 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455