หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 310

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 310
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • รุจน์ โกมลบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี. ภาค 3 / วรากรณ์ สามโกเศศ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ว46 2545 ล. 3 พร้อมให้บริการ
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี. วรากรณ์ สามโกเศศ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .ว46 2553 ล. 9 Missing
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Reference Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Reference Stacks
Reference Books PN4756 .ก645 2556 พร้อมให้บริการ
การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : idea ดี ๆ ไม่มีวันหมด / เกศินี จุฑาวิจิตร, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN145 .ก756 2557 พร้อมให้บริการ
เขียนให้เป็น ชนะด้วยปลายปากกา / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN145 .ก752 2551 พร้อมให้บริการ
สังคมปรนัย / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.55.ก8 ก94 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปียกน้ำก่อนยืม 3/9/18-วันเพ็ญ
การใช้ภาษาไทย 1 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4158 .ก58194 2551 ยืมออก 29/01/2022
การใช้ภาษาไทย 2 / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PL4158 .ก582 2546 ยืมออก 29/01/2022
การใช้ภาษาไทย 2 / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PL4158 .ก582 2542 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
คนข่าว : ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 / ฉลาดทำงานศตวรรษ 21 / แรนดัล, เดวิด, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4775 .ร83 2559 ยืมออก 31/08/2022
(ต่าง) คิดในคอก (ตน) : ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด / ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .น5845 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เขียนชีวิต : เทคนิคการเขียนให้ประสบผลสำเร็จ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN145 .ข83 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. เล่ม 2 / Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books PL4158.8 .ร62 2559 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ / รุจน์ โกมลบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.บ33 ร72 2556 พร้อมให้บริการ
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี / วรากรณ์ สามโกเศศ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .ว46 ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การข่าวและการบรรณาธิกรณ์ (News reporting and editing). (News reporting and editing). Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ส7 ล.1 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
การข่าวและการบรรณาธิกรณ์แบบฝึกปฏิบัติและแบบฝฝึกปฏิบัตรเสริมทักษะชุดวิชา (News reporting and editing). Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/11575 ล.1 พร้อมให้บริการ
Journalism today / Ferguson, Donald L. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6208 1993 พร้อมให้บริการ
How to write for magazines : consumer, trade, and web / Harrison, Charles Hampton, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN147 .H29 พร้อมให้บริการ
Writing for journalists / Hicks, John Wynford, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN147 .H535 2010 พร้อมให้บริการ
The magazines handbook / McKay, Jenny, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN5124.P4 M39 2013 พร้อมให้บริการ
Good writing for journalists : narrative, style, structure / Phillips, Angela. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4783 .P45 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544