หนังสือสำรองของวส 310

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 310
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • รุจน์ โกมลบุตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี. วรากรณ์ สามโกเศศ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ECON HC 2002 667489 พร้อมให้บริการ
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี. วรากรณ์ สามโกเศศ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ECON HB 2010 634738 พร้อมให้บริการ
15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Book Pridi Banomyong Library
Reference Stacks
Reference Books PN4756 .ก645 2555 พร้อมให้บริการ
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / Reference Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Reference Stacks
Reference Books COMMD PN 2013 625403 พร้อมให้บริการ
การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : เกศินี จุฑาวิจิตร, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Shelving Cart
General Books LANG&LIT PN 2014 632787 พร้อมให้บริการ
เขียนให้เป็น ชนะด้วยปลายปากกา / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN145 .ก752 2551 ยืมออก 11/02/2019
สังคมปรนัย / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.55.ก8 ก94 ยืมออก 01/03/2019 หนังสือมีรอยเปียกน้ำก่อนยืม 3/9/18-วันเพ็ญ
การใช้ภาษาไทย 1 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4158 .ก58194 2551 ยืมออก 07/03/2019
การใช้ภาษาไทย 2 / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PL 2003 666677 พร้อมให้บริการ
การใช้ภาษาไทย 2 / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PL4158 .ก582 2542 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
คนข่าว : แรนดัล, เดวิด, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4775 .ร83 2559 ยืมออก 31/08/2019
(ต่าง) คิดในคอก (ตน) : นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .น5845 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เขียนชีวิต : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN145 .ข83 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books PL4158.8 .ร62 2559 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ / รุจน์ โกมลบุตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 625657 พร้อมให้บริการ
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี / วรากรณ์ สามโกเศศ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .ว46 ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การข่าวและการบรรณาธิกรณ์ Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .ส7 ล.1 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
การข่าวและการบรรณาธิกรณ์แบบฝึกปฏิบัติและแบบฝฝึกปฏิบัตรเสริมทักษะชุดวิชา Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/11575 ล.1 ยืมออก 18/05/2023
Journalism today / Ferguson, Donald L. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6208 1993 ยืมออก 18/05/2023
How to write for magazines : Harrison, Charles Hampton, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN147 .H29 พร้อมให้บริการ
Writing for journalists / Hicks, John Wynford, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN147 .H535 2010 พร้อมให้บริการ
The magazines handbook / McKay, Jenny, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN5124.P4 M39 2013 พร้อมให้บริการ
Good writing for journalists : Phillips, Angela. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4783 .P45 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455