หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 314

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 314
  3. Instructors:
    • ถมทอง ทองนอก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ = วรัชญ์ ครุจิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1498.2.ท9 ว46 พร้อมให้บริการ
ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล : รัชนีโรจน์ กุลธำรง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1498.2.ท9 ร623 พร้อมให้บริการ
หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .ส6 2560 ยืมออก 27/02/2019
หลักการแปล. สัญฉวี สายบัว. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P306 .ส6 2528 ฉ. 41 พร้อมให้บริการ 2540
ทฤษฎีและกลวิธีการแปล / ดวงตา สุพล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306 .ด5 ฉ. 6 ยืมออก 03/03/2019
ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล / ปัญญา บริสุทธิ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .ป63 ฉ. 2 ยืมออก 03/03/2019
The translator's handbook / Sofer, Morry. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .S584 2009 ยืมออก 31/08/2019
Translation : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN241.5.G7 T73 ยืมออก 17/02/2019
Editing fact and fiction : Sharpe, Leslie T. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN162 .S4435 พร้อมให้บริการ
Editing the day's news; Bastian, George C., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.C75 B3 C. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305