หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 315

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 315
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ถมทอง ทองนอก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Inside book publishing / Clark, Giles N. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z278 .C557 2008 พร้อมให้บริการ
The complete guide to book publicity / Blanco, Jodee, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z283 .B55 พร้อมให้บริการ
The future of the book in the digital age / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z278 .F888 พร้อมให้บริการ
A history of British publishing / Feather, John P., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z325 .F43 2006 พร้อมให้บริการ
The book publishing industry / Greco, Albert N., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z471 .G74 2014 พร้อมให้บริการ
Digitize this book! : the politics of new media, or why we need open access now / Hall, Gary, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books Z286.O63 H35 พร้อมให้บริการ
The nature of the book : print and knowledge in the making / Jones, Adrian. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z124 .J64 พร้อมให้บริการ
E-book publishing success : how anyone can write, compile and sell e-books on the Internet / Oghojafor, Kingsley. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z286.E43 O34 พร้อมให้บริการ
The business of books : how international conglomerates took over publishing and changed the way we read / Schiffrin, Andre. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z278 .S35 พร้อมให้บริการ
Merchants of culture : the publishing business in the twenty-first century / Thompson, John B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z325 .T46 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544