หนังสือสำรองของวส 315

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 315
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ถมทอง ทองนอก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Inside book publishing / Clark, Giles N. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z278 .C557 2008 พร้อมให้บริการ
The complete guide to book publicity / Blanco, Jodee, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z283 .B55 พร้อมให้บริการ
The future of the book in the digital age / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z278 .F888 พร้อมให้บริการ
A history of British publishing / Feather, John P., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z325 .F43 2006 พร้อมให้บริการ
The book publishing industry / Greco, Albert N., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z471 .G74 2014 พร้อมให้บริการ
Digitize this book! : Hall, Gary, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books Z286.O63 H35 พร้อมให้บริการ
The nature of the book : Jones, Adrian. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z124 .J64 พร้อมให้บริการ
E-book publishing success : Oghojafor, Kingsley. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Z286.E43 O34 พร้อมให้บริการ
The business of books : Schiffrin, Andre. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Z278 .S35 พร้อมให้บริการ
Merchants of culture : Thompson, John B. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z325 .T46 2011 ยืมออก 06/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455