หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 318

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 318
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ถมทอง ทองนอก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ / ธัญญา สังขพันธานนท์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.ส63 ธ62 2553 พร้อมให้บริการ
คนปรุงเรื่อง / จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PN1996 .จ468 ยืมออก 02/02/2022
การสัมภาษณ์ทางสื่อมวลชน = Interviewing for journalism / ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.ส6 ธ646 2549 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การเขียนสารคดีสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ / มาลี บุญศิริพันธ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN147 .ม6 2535 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
Feature writing : a practical introduction / Pape, Susan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.F37 P37 พร้อมให้บริการ
Feature & magazine writing : action, angle and anecdotes / Sumner, David E., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4784.F37 S86 2009 พร้อมให้บริการ
Writing feature articles / Hennessy, Brendan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.F37 H4 2006 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544