หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 319

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 319
  3. Instructors:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Risk society : Beck, Ulrich, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM201 .B43 พร้อมให้บริการ
Convergence culture : Jenkins, Henry, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P94.65.U5 J45 พร้อมให้บริการ
Modernity and self-identity : Giddens, Anthony. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM131 .G533 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์สื่อ : กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2009 623555 ยืมออก 31/08/2019
ทุนนิยม : ฟุลเชอร์, เจมส์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB501 .ฟ747 2554 ยืมออก 12/02/2019
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร / ปราณี สุรสิทธิ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2014 624873 ยืมออก 28/02/2019
วารสารศาสตร์เบื้องต้น : มาลี บุญศิริพันธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 620925 ยืมออก 02/03/2019
คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2430.ฟ724 อ63 2555 ยืมออก 28/02/2019
Watching the watchdog : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.82.S65 W37 C. 7 พร้อมให้บริการ
Media, culture and society : Hodkinson, Paul. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .H63 2017 พร้อมให้บริการ
Children and the Internet : Livingstone, Sonia M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ784.I58 L585 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305