หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 327

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 327
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิกานดา พรสกุลวานิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mass media and society / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM258 .M375 2005 พร้อมให้บริการ
Media and society : critical perspectives / Burton, Graeme. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1206 .B87 2010 พร้อมให้บริการ
Advertising and society : an introduction / an introduction / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5813.U6 A34 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544