หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 327

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 327
  4. Instructors:
    • วิกานดา พรสกุลวานิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Mass media and society / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM258 .M375 2005 พร้อมให้บริการ
Media and society : Burton, Graeme. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1206 .B87 2010 ยืมออก 31/01/2019
Advertising and society : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMM HF 2014 628569 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305