หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 327(วส406)

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  3. รหัสรายวิชา: วส 327(วส 406)
  4. Instructors:
    • จิตระพี ทรัพย์แสนดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The dynamics of mass communication : Dominick, Joseph R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .D65 2013 ยืมออก 31/08/2019
McQuail's mass communication theory / McQuail, Denis. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P90 .M295 2010 ยืมออก 29/01/2019
Media/impact : Biagi, Shirley. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books P90 .B494 2012 พร้อมให้บริการ
สื่อสารมวลชน : กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2013 654803 ยืมออก 31/08/2019
สื่อสารมวลชน : กาญจนา แก้วเทพ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P90 .ก615 2553 ยืมออก 31/08/2019
คู่มือสื่อใหม่ศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P96.ท7 ก632 2555 ยืมออก 20/02/2019
สื่อมวลชนไทยกับการผลักดันนโยบาย = แมคคาร์โก, ดันแคน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.82.ท9 ม82 พร้อมให้บริการ
การปฏิรูปสื่อในยุคสังคมไร้พรมแดน : สุรัตน์ เมธีกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.9.ท9 ส74 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Taking sides. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books SOCY HN 2014 641976 พร้อมให้บริการ
Media/society : Croteau, David. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books SOCY HN 2014 635362 พร้อมให้บริการ
Media & society / O'Shaughnessy, Michael, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM1206 .O84 2008 พร้อมให้บริการ
Media effects / Potter, W. James. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94 .P68 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305