หนังสือสำรองของวส 330

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 330
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
    • กุลนารี เสือโรจน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modern radio production : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.75 .O3 2010 พร้อมให้บริการ
Radio production / McLeish, Robert. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.75 .M315 2005 C. 2 พร้อมให้บริการ
Interviewing for radio / Beaman, Jim, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.8.I57 B43 2011 พร้อมให้บริการ
The radio handbook / Fleming, Carole, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.55 .W56 2002 พร้อมให้บริการ
More than a music box : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1991.5 .M67 พร้อมให้บริการ
Radio / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1991.5 .R33 V. 1 พร้อมให้บริการ
Keith's radio station : Hendricks, John Allen. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books TRAN HE 2015 635900 พร้อมให้บริการ
Radio programming : Norberg, Eric G. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5096 ยืมออก 18/05/2023
Studying radio / Barnard, Stephen. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8699.G7 B37 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455