หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมธ 112

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: มธ 112
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วัชระ สินธุประมา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ภารตะรัตนะ = The wonder that was India : a survey of the history of India sub-continent before the coming of the Muslims / The wonder that was India : a survey of the history of India sub-continent before the coming of the Muslims / แบซัม, เอ. แอล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS425 .บ82 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ภารตะรัตนะ = The wonder that was India : a survey of the history of India sub-continent before the coming of the Muslims / The wonder that was India : a survey of the history of India sub-continent before the coming of the Muslims / แบซัม, เอ. แอล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS425 .บ82 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ภารตารยะ : อารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราช / อารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราช / สาวิตรี เจริญพงศ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS423 .ส595 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ภารตารยะ : อารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราช / อารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราช / สาวิตรี เจริญพงศ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS423 .ส595 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544