หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ มธ 112

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: มธ 112
  3. Instructors:
    • วัชระ สินธุประมา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ภารตะรัตนะ = แบซัม, เอ. แอล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS425 .บ82 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ภารตะรัตนะ = แบซัม, เอ. แอล. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS425 .บ82 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ภารตารยะ : สาวิตรี เจริญพงศ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS423 .ส595 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ภารตารยะ : สาวิตรี เจริญพงศ์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS423 .ส595 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305