หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 335

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 335
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมสุข หินวิมาน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วัฒนธรรม : สื่อสารเพื่อสานสร้าง / สื่อสารเพื่อสานสร้าง / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .ว63 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ชีวิตข้างถนน : การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยผู้ชมโทรทัศน์ ยามค่ำคืน บนถนนสายหนึ่ง ในเมืองเชียงใหม่ / การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยผู้ชมโทรทัศน์ ยามค่ำคืน บนถนนสายหนึ่ง ในเมืองเชียงใหม่ / วสันต์ ปัญญาแก้ว. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8700.66.ท9 ว4613 ฉ. 3 Withdraw Processing
รู้ทันสื่อ : รวมบทความ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและประสบการณ์ด้านการรู้เท่าทันสื่อ / รวมบทความ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและประสบการณ์ด้านการรู้เท่าทันสื่อ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.ร7 ร734 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544