หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 337

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 337
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
News writing & reporting for today's media / Itule, Bruce D., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .I89 2007 ยืมออก 31/08/2022
News values : ideas for an information age / Fuller, Jack. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.O24 F84 ยืมออก 13/02/2022
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8689.4 .ค564 2557 พร้อมให้บริการ
Backpack journalist นักข่าวสะพายเป้ / เจนทีลย์, บิล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.ว635 จ73 2558 พร้อมให้บริการ
คู่มือการรายงานข่าวเชิงสืบสวน ชุด การรายงานข่าวเชิงสืบสวนแบบประยุกต์ = Applied investigative journalism / พีระ จิรโสภณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .พ65 ฉ. 5 Withdrawn
การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ก635 2549 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การประเมินคุณค่าข่าว หลักเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาวารสารศาสตร์. มาลี บุญศิริพันธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ม6 ฉ.7 พร้อมให้บริการ
MOJO : the mobile journalism handbook : how to make broadcast videos with an iPhone or iPad / Burum, Ivo. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2016 664187 ยืมออก 31/08/2022
Television news / Yorke, Ivor. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6037 1995 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544