หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 337

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 337
  3. Instructors:
    • พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
News writing & reporting for today's media / Itule, Bruce D., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN4781 .I89 2007 ยืมออก 31/08/2019
News values : Fuller, Jack. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4784.O24 F84 ยืมออก 20/02/2019
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TRAN HE 2014 629243 ยืมออก 02/03/2019
Backpack journalist นักข่าวสะพายเป้ / เจนทีลย์, บิล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD PN 2015 651115 พร้อมให้บริการ
คู่มือการรายงานข่าวเชิงสืบสวน ชุด การรายงานข่าวเชิงสืบสวนแบบประยุกต์ = พีระ จิรโสภณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .พ65 ฉ. 5 Withdraw Processing
การรายงานข่าวชั้นสูง = พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ก635 2549 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การประเมินคุณค่าข่าว มาลี บุญศิริพันธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN4781 .ม6 ฉ.7 ยืมออก 02/03/2019
MOJO : the mobile journalism handbook : Burum, Ivo. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD PN 2016 664187 ยืมออก 31/08/2019
Television news / Yorke, Ivor. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6037 1995 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305