หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 340

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 340
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HE8689.4 .ค564 2557 พร้อมให้บริการ
คนเขียนบท / ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.7 .ท66 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
An introduction to television studies / Bignell, Jonathan. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.5 .B54 2013 พร้อมให้บริการ
The television handbook / Orlebar, Jeremy. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.5 .H65 2011 พร้อมให้บริการ
หลักพื้นฐานการผลิตรายการโทรทัศน์. ดวงทิพย์ วรพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.75 .ด45 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
Big TV. : the era of changing = เปิดเบื้องลึก บิ๊กทีวีไทย / ไพเราะ เลิศวิราม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE8700.9 .พ947 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การผลิตรายการโทรทัศน์สมัยใหม่สไตล์อเมริกัน = Modern television production American style / Modern television production American style / สหศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1992.75 .ส55 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
หลักการเขียนบทโทรทัศน์ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1992.7 .อ44 2558 พร้อมให้บริการ
From concept to screen : an overview of film and television production / Benedetti, Robert L., Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 B35 พร้อมให้บริการ
Production design for television / Byrne, Terry. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/4939 พร้อมให้บริการ
Video field production and editing / Compesi, Ronald J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/88353 2003 พร้อมให้บริการ
Small format television production / Compesi, Ronald J., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/7780 1990 พร้อมให้บริการ
Basic studio directing / Fairweather, Rod. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5055 พร้อมให้บริการ
Lighting for Video / Millerson, Gerald. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6687 1991 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544