หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 351

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 351
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Event management : an Asian perspective / McCartney, Glenn. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books GT3406.A8 M35 2010 พร้อมให้บริการ
The new rules of marketing & PR : how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, & viral marketing to reach buyers directly / Scott, David Meerman. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.1265 .S39 2013 พร้อมให้บริการ
Strategic planning for public relations / Smith, Ronald D., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM1221 .S65 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544