หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 352

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 352
  3. Instructors:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
A practitioner's guide to public relations research, measurement and evaluation / Stacks, Don W. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1221 .S73 2010 ยืมออก 31/08/2019
การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .พ4 2551 ฉ. 2 Withdraw Processing
ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร / ปาริชาต สถาปิตานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91.3 .ป64 ฉ. 2 ยืมออก 04/03/2019
Advertising and public relations research / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5814 .A38 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305