หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 352

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 352
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
A practitioner's guide to public relations research, measurement and evaluation / Stacks, Don W. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1221 .S73 2010 ยืมออก 31/08/2022
การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62 .พ4 2551 ฉ. 2 Withdrawn
ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร / ปาริชาต สถาปิตานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P91.3 .ป64 ฉ. 2 ยืมออก 31/08/2020
Advertising and public relations research / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5814 .A38 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544