หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 353

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 353
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรรษา รอดอาตม์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Public relations practices : managerial case studies and problems / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM263 .C412 2008 พร้อมให้บริการ
Effective public relations / Cutlip, Scott M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM263 .C8 2006 พร้อมให้บริการ
Public relations : strategies and tactics / strategies and tactics / Wilcox, Dennis L. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM263 .W4 2015 พร้อมให้บริการ
Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs / Austin, Erica Weintraub. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HD59 .A975 2006 พร้อมให้บริการ
Strategic planning for public relations / Smith, Ronald D., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM1221 .S65 2013 ยืมออก 31/08/2022
Planning and managing public relations campaigns : a strategic approach / Gregory, Anne, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM263 .G66 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544