หนังสือสำรองของวส 354

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 354
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรรณวดี ประยงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
New media : Flew, Terry. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.T42 F55 พร้อมให้บริการ
Understanding digital marketing : Ryan, Damian. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5415.1265.R93 2015 พร้อมให้บริการ
Understanding new media / Siapera, Eugenia. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM851 .S563 2012 ยืมออก 27/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455