หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 354

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 354
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรรณวดี ประยงค์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
New media : an introduction / an introduction / Flew, Terry. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P96.T42 F55 พร้อมให้บริการ
Understanding digital marketing : marketing strategies for engaging the digital generation / marketing strategies for engaging the digital generation / Ryan, Damian. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5415.1265.R93 2015 พร้อมให้บริการ
Understanding new media / Siapera, Eugenia. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM851 .S563 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544