หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 355

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 355
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1749.ก5 ส72 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
An introduction to political communication / McNair, Brian, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books JA74 .M323 2011 พร้อมให้บริการ
Political public relations : principles and applications / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books JF2112.P8 P657 2011 ยืมออก 31/08/2022
Political marketing : principles and applications / Lees-Marshment, Jennifer. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books JF2112.C3 L44 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544