หนังสือสำรองของวส 355

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 355
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1749.ก5 ส72 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
An introduction to political communication / McNair, Brian, Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books JA74 .M323 2011 พร้อมให้บริการ
Political public relations : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books JF2112.P8 P657 2011 พร้อมให้บริการ
Political marketing : Lees-Marshment, Jennifer. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books JF2112.C3 L44 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455