หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ป 356

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ป 356
  3. Instructors:
    • นภดล ชาติประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS835 .ส743 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS835 .ส743 Withdraw Processing
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS835 .ส743 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS835 .ส743 พร้อมให้บริการ
ญี่ปุ่น ไรเชาเออร์, เอ็ดวิน โอ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS806 .ร9 ฉ.8 พร้อมให้บริการ
ญี่ปุ่น ไรเชาเออร์, เอ็ดวิน โอ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS806 .ร9 ฉ.1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305