หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของป 356

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ป 356
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นภดล ชาติประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS835 .ส743 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS835 .ส743 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS835 .ส743 พร้อมให้บริการ
ญี่ปุ่น (The Japanese) ไรเชาเออร์, เอ็ดวิน โอ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS806 .ร9 ฉ.8 พร้อมให้บริการ
ญี่ปุ่น (The Japanese) ไรเชาเออร์, เอ็ดวิน โอ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS806 .ร9 ฉ.1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544