หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 360

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 360
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การเขียนข้อความโฆษณา = Copy writing / Copy writing / สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2015 656848 Withdrawn
การเขียนบทโฆษณา = [Copy writing] / [Copy writing] / จริยา ปันทวังกูร, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5825 .จ44 พร้อมให้บริการ
Brand voice / ดลชัย บุณยะรัตเวช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ช75 ด52 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด = IMC, integrated marketing communication / IMC, integrated marketing communication / เสรี วงษ์มณฑา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .ส738 2547 ฉ. 2 ยืมออก 16/02/2022
Advertising copywriting. Burton, Philip Ward, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5825 .B8 1990 พร้อมให้บริการ
ไอเดียบรรเจิด / ฟอสเตอร์, แจ๊ค, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD53 .ฟ553 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
คู่มือกระตุ้นความคิดให้ผลิตไอเดีย / ฟอสเตอร์, แจ๊ค, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN147 .ฟ553 ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2014
กระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย / ฟอสเตอร์, แจ๊ค, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PN147 .ฟ552 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544