หนังสือสำรองของวส 360

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 360
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การเขียนข้อความโฆษณา = สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2015 656848 ยืมออก 07/03/2019
การเขียนบทโฆษณา = จริยา ปันทวังกูร, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5825 .จ44 ยืมออก 02/03/2019
Brand voice / ดลชัย บุณยะรัตเวช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ช75 ด52 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด = เสรี วงษ์มณฑา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .ส738 2547 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Advertising copywriting. Burton, Philip Ward, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5825 .B8 1990 พร้อมให้บริการ
ไอเดียบรรเจิด / ฟอสเตอร์, แจ๊ค, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD53 .ฟ553 ฉ. 3 ยืมออก 27/02/2019
คู่มือกระตุ้นความคิดให้ผลิตไอเดีย / ฟอสเตอร์, แจ๊ค, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN147 .ฟ553 ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2014
กระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย / ฟอสเตอร์, แจ๊ค, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PN147 .ฟ552 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455