หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 362

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 362
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising & IMC : principles & practice / principles & practice / Moriarty, Sandra E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5821 .W425 2015 ยืมออก 09/02/2022
Creative strategy in advertising / Drewniany, Bonnie L. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5825 .J44 2014 พร้อมให้บริการ
การสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา (Creative advertising). (Creative advertising). Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5827 .ส62 ล.1 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา = Creative thinking techniques in advertising : รายงานผลวิจัยเสริมหลักสูตร / Creative thinking techniques in advertising : รายงานผลวิจัยเสริมหลักสูตร / กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5823 .ก544 พร้อมให้บริการ
การโฆษณาเบื้องต้น / กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5821.ก64 2553 พร้อมให้บริการ
โฆษณาอย่างไรชนะใจผู้ซื้อ / นิวัต วงศ์พรหมปรีดา. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5821 .น64 2542 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Creative advertising : theory and practice / Moriarty, Sandra E. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/3792 ยืมออก 18/05/2023
Essentials of advertising strategy / Schultz, Don E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5821 .S37 1996 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544