หนังสือสำรองของวส 363

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 363
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising and society : Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMM HF 2014 628569 พร้อมให้บริการ
ครบเครื่องเรื่องกฎหมายโฆษณา / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3096 .ค43 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การโฆษณากับสังคม = เดชพันธุ์ ประวิชัย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 662265 พร้อมให้บริการ
Advertising in society : Hovland, Roxanne Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3823 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455