หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 363

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 363
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising and society : an introduction / an introduction / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5813.U6 A34 2014 พร้อมให้บริการ
ครบเครื่องเรื่องกฎหมายโฆษณา / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3096 .ค43 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การโฆษณากับสังคม = Advertising in contemporary society / เดชพันธุ์ ประวิชัย. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5823 .ด723 2558 พร้อมให้บริการ
Advertising in society : classic and contemporary readings on advertising's role in society / Hovland, Roxanne Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/3823 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544