หนังสือสำรองของวส 364

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 364
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / Shimp, Terence A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2013 พร้อมให้บริการ
IMC : Duncan, Thomas R., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .D865 C. 3 พร้อมให้บริการ
Introduction to marketing communication : Burnett, John J., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .B87 พร้อมให้บริการ
The 360 degree brand in Asia : Blair, Mark. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .B55 C. 2 พร้อมให้บริการ
การสร้างแบรนด์แบบ 360 องศาในเอเชีย : แบลร์, มาร์ค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.123 .บ844 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
วิถีเดนท์สุ = ซูกิยามะ, โคทาโร่. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2012 647910 ยืมออก 09/03/2019
วิธีคิดแบบลูกข่าง : โซโอะ, ยามาดะ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF441 .ซ959 2556 พร้อมให้บริการ
Brand sense : Lindstrom, Martin, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD69.B7 L5624 พร้อมให้บริการ
Brand sense : Lindstrom, Martin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books HD69.B7 L5624 2010 พร้อมให้บริการ
Brand sense : ลินด์สตรอม, มาร์ติน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ช75 ล633 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Brand babble : Schultz, Don E. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD69.B7 S38 พร้อมให้บริการ
เปิดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจิทัล = แวร์ไทม์, เคนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.1265 .ว84 ยืมออก 02/03/2019
Digital analytics for marketing / Sponder, Marshall. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.1265 .S66 2018 ยืมออก 20/02/2019
Marketing 4.0 : Kotler, Philip. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415 .K5988 2017 ยืมออก 09/03/2019
Direct and digital marketing in practice / Thomas, Brian, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.126 .T46 2017 พร้อมให้บริการ
Digital marketing strategy : Kingsnorth, Simon. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5548.32.K56 2016 พร้อมให้บริการ
Digital marketing success : Janporn Harnsiriwattana, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5415.1265.J365 2016 ยืมออก 20/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455