หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 366

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 366
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การออกแบบสิ่งพิมพ์ = [Publication design] / อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books Z246 .อ64 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
Brand voice / ดลชัย บุณยะรัตเวช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ช75 ด52 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
การออกแบบและผลิตงานโฆษณา = Advertising design and production / Advertising design and production / สกนธ์ ภู่งามดี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5823 .ส233 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
@design หลักการออกแบบศิลปะ Principles of design / ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NC703 .ศ623 2554 ยืมออก 03/02/2022
@design หลักการออกแบบศิลปะ Principles of design / ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC703 .ศ623 2553 Lost and Paid
Basic graphic design / Smith, Robert Charles, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/6970 1993 พร้อมให้บริการ
Be graphic สู่เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์ / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC1001 .ส94 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544