หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 365

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 365
  3. Instructors:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
    • แอนนา จุมพลเสถียร (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Presenting to win : Weissman, Jerry. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2007 622809 พร้อมให้บริการ
Presenting to win : Weissman, Jerry. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5718.22 .W45 2006 ยืมออก 31/08/2019
Advanced presentations by design : Abela, Andrew V., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5718.22 .A24 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305