หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 365

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 365
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
    • แอนนา จุมพลเสถียร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Presenting to win : the art of telling your story / the art of telling your story / Weissman, Jerry. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5718.22 .W45 2007 พร้อมให้บริการ
Presenting to win : the art of telling your story / Weissman, Jerry. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5718.22 .W45 2006 ยืมออก 31/08/2022
Advanced presentations by design : creating communication that drives action / Abela, Andrew V., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5718.22 .A24 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544