หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 367

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 367
  3. Instructors:
    • พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค = Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 661426 พร้อมให้บริการ หนังสือเปียกน้ำก่อนยืม 27/08/60( สุทัศน์)
แรงจูงใจกับการโฆษณา = พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5822 .พ43 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
Consumer behavior : Solomon, Michael R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.32.S65 2013 ยืมออก 25/02/2019
Consumer behaviour : Schiffman, Leon G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.33.E9 S354 พร้อมให้บริการ
Consumer behavior / Schiffman, Leon G. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.3 .S29 2007 C. 1 พร้อมให้บริการ
Consumer behaviour / Evans, Martin Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.32 .E88 2009 พร้อมให้บริการ
Consumer behavior / Mowen, John C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.3 .M65 1998 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305