หนังสือสำรองของวส 368

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 368
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วงหทัย ตันชีวะวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications / Shimp, Terence A. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.123 .S48 2013 พร้อมให้บริการ
Advertising and integrated brand promotion / O'Guinn, Thomas C. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2015 658417 พร้อมให้บริการ
การบริหารตราสินค้าไทยด้วยกลยุทธ์ brand portfolio = วงหทัย ตันชีวะวงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD69.ช75 ว253 ฉ. 5 Withdraw Processing
Strategic brand management : Keller, Kevin Lane, Reserve Book (7 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books HD69.B7 K45 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455