หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 369

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 369
  3. Instructors:
    • พรจิต สมบัติพานิช (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณา / พรจิต สมบัติพานิช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMM HF 2010 665941 ยืมออก 22/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305