หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วส 371

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 371
  3. Instructors:
    • ปัทมา สุวรรณภักดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Film production management : Cleve, Bastian. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 C54 2018 ยืมออก 27/02/2019
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 : Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT3173.ก312551ก4 2553 พร้อมให้บริการ
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2013 638594 พร้อมให้บริการ
Filmmakers and financing : Levison, Louise. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1995.9.P7 L48 2013 ยืมออก 31/08/2019
Making money in film and video : Da Silva, Raul. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5638 1992 ยืมออก 18/05/2023
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจภาพยนตร์ไทย / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books PN1993.5.ท9 ค943 ล. 1 ยืมออก 31/01/2017

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305