หนังสือสำรองของวส 373

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 373
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปัทมา สุวรรณภักดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Directing the documentary / Rabiger, Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995.9.D6 R3 2009 ยืมออก 31/08/2019
The Search for "reality" : Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5587 ยืมออก 18/05/2023
องค์ประกอบในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์สารคดี : ปัทมา สุวรรณภักดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995.9.ส6 ป63 2555 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455