หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 373

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 373
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปัทมา สุวรรณภักดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Directing the documentary / Rabiger, Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995.9.D6 R3 2009 ยืมออก 31/08/2022
The Search for "reality" : the art of documentary filmmaking / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2559/5587 พร้อมให้บริการ
องค์ประกอบในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์สารคดี : The elements of narration in documentary film / ปัทมา สุวรรณภักดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN1995.9.ส6 ป63 2555 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544